Делегација УППС ГО Ниш на пријему код директора РФПиО Филијале Ниш

На наш захтев, у име УППС ГО Ниш за пријем код директора РФ ПиО Филијале Ниш,одговорено је позитивно, а пријем делегације је био 20.12.2016.год. Разговор се водио о проблематици и питањима која тиште војне пензионере у остваривању, на закону, стечених права.

Уз међусобно поштовање и уважавање, разговор је вођен у веома, конструктивној атмосфери, где смо хронолошки представили, и нагласили са посебном пажњом све аспекте које муче војно- пензионерску популацију.

Да није много озбиљних питања која нас оптерећују, могло би се рећи да је атмосфера била веома пријатна за вођење разговора.У сваком случају, мишљења смо, да су овакви разговори нужни и корисни за обе стране, што је  на крају и констатовано  од стране представника РФ ПиО Филијале Ниш,те да се сарадња и у будућности настави.

Делегацију за разговоре сачињававали су Милорад Петковић председник УППС ГО Ниш и Сашко Јовановић подпредседник УППС ГО Ниш.