Градски Одбори

logo_statut

Градска организација обједињава и организује рад организација и органа Удружења на територији више општина у већим градским насељима, као и са територија суседних и околних општина, са подручја Београда, Ниша, Новог Сада, Крагујевца и других већих градова Србије.

Скупштину Градске организације чине изабрани делегати из Општинских организација, које су у саставу Градске организације. Надлежност и начин рада је сличан Скупштини Удружења, стим што надлежност досеже до нивоа ове организације.

На исти начин организован је рад Градског и Надзорног одбора.

Седиште и назив Градског одбора одрећује Одлуком Управни одбор Удружења по називу највећег насеља, у коме је сконцентрисан највећи број чланова.

 Председник Градског одбора бира се из града, чије је седиште Градске организације, док су његове надлежности исте као оне које су прописане за председнике Општинских организација, и даље до нивоа Градских организација.

Председник је за свој рад одговоран Градском одбору, као и Управном одбору Удружења, по чијим овлашћењима, одређена Одлуком Управног одбора Удружења, обавља дужност и у складу са одредбама Статута Удружења.

У састав Градског одбора, по положају, улазе и сви председници Општинских одбора, са територије Градске организације.

Градски одбор именује секретара и благајника и својом Одлуком одређује им делокруг рада, у складу са одредбама Статута Удружења и надлежностима Градске организације.