КТ Саопштење 08.11.2015.год.

Извештава: Бранислав Јевтић, дипл. инж,
                        секретар КТ и члан ГО АППВС

У вези информисања које дана 09.11.2015. године господин Вулин држи у дому Војске Србије Координационо тело удружених војних пензионера Србије (КТ УВПС) се обратило надлежним државним органима и обавештава све заинтересоване о следећем:

     – Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјављују да информисање врши УВПС (господин Драгањац), а да се господин Вулин одазвао позиву да истом присуствује и изнесе ставове министарства на чијем је челу.

– У складу са напред изнетим сви који желе да присуствују информисању треба да се обрате УВПС.

– КТ је примило позив за пријем наше делегације од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. О наведеном позиву ћемо размислити и одлуку донети тек након консултовања свих удружења чланица КТ и других партнерских удружења која подржавају борбу за остваривање наших права.

– КТ УВПС не стоји иза позива за окупљање пред домом Војске Србије, дана 09.11.2015. године, и ограђује се од било каквих непримерених акција.