О нама

skups Удружење пензионисаних подофицира Србије (УППС), формирано је 12 јануара 2006.године.Први  председник    Удружења био је покојни  Ненад Тодосић а актуелни председник и уједно предсеник УО УППС је господин Драгић Кршанин.Циљ формирања Удружења је заштита на закону стечених права из области материјалне, стамбене и здравствене проблематике.Удружење је по свом карактеру непрофитно и нестраначко и кроз свој рад се руководи и поштује славну историјску прошлост народа Србије и има патриотску конотацију.Има свој статут по коме су формирани: Управни одбор Удружења који броји 15(петнаест) чланова, Надзорни одбор, градски и општински одбори.

По статуту Удружење се бави и хуманим радом (посете и помоћ болеснима и изнемоглим члановима Удружења, колико је могуће материјално помажемо породице преминулих чланова итд.)

Кроз разне активности Удружење има обавезу да побољша квалитет живота својих чланова и њихових породица ( организовање излета у земљи и иностранству кроз посете културно и историјских споменика – Зејтинлик, Хиландар и многе друге дестинације).

Својим деловањем развија патриотску свест и љубав према домовини и војсци Србије.

На пригодан начин учествује у обележавању разних датума из славне историјске прошлости прошлости нашег народа ( полагање венаца, организација јавних трибина и друго). Кроз разне активности обележава државне и друге празнике.

goNisУређује информативно гласило УППС „Билтен” , кроз које информише чланство о активности руководства из обавеза преузетих по Статуту, који излази тромесечно.

Из материјалне проблематике помаже свим корисницима војних пензија, око подношења захтева и тужби у вези незаконитог закидања пензија од стране судске и извршне власти.

Активно сарађује са Министарством Одбране, Генералштабом војске Србије, Командом копнене војске и свим стратегијским јединицама од највишег до најнижег нивоа. Својим активностима труди се да афирмише војни позив и војску Србије.

Одлично сарађује, преко градских и општинских органа удружења, са свим градским структурама власти уз међусобно поштовање и уважавање.