О нама

 

ПРЕДСЕДНИК УППС ЦВИЈЕТИН ИВАНЧЕВИЋ

 

Историја
Удружење пензионисаних подофицира Србије (УППС), формирано је 12 јануара 2006.године. 
 У протеклом периоду председници Удружења били су:

 • Ненад Тодосић
 • Радослав Петровић
 • Драгић Кршанин ,

  Од 16. маја 2019. године председник УППС је Цвијетин Иванчевић.


  Циљеви

  Циљ формирања Удружења је заштита на закону стечених права из области материјалне, стамбене и здравствене проблематике.
  Удружење је по свом карактеру непрофитно и нестраначко и кроз свој рад се руководи и поштује славну историјску прошлост народа Србије и има патриотску конотацију.

  Организација Удружења
  На основу статут Удружења формирани су:
  – Скупштина Удружења
  – Управни одбор ,
  – Надзорни одбор,
  – Градски одбор Београд кога чине општинске организације:

   • Чукарица и Раковица
   • Вождовац и Савски Венац
   • Нови Београд
   • Сурчин и Батајница
   • Звездара
 • – Градски одбор Ниш
  – и општински одбори : Нови Сад, Ковин, Ужице, Алексинац, Књажевац, Димитровград и Врање.

  Активности
  Удружење се бави и хуманим радом (посете и помоћ болеснима и изнемоглим члановима Удружења, колико је могуће материјално помажемо породице преминулих чланова итд.)

Кроз разне активности Удружење има обавезу да побољша квалитет живота својих чланова и њихових породица ( организовање излета у земљи и иностранству кроз посете културно и историјских споменика – Зејтинлик, Хиландар и многе друге дестинације).

Својим деловањем развија патриотску свест и љубав према домовини и војсци Србије.

На пригодан начин учествује у обележавању разних датума из славне историјске прошлости прошлости нашег народа ( полагање венаца, организација јавних трибина и друго). Кроз разне активности обележава државне и друге празнике.

Уређује информативно гласило УППС „Билтен” , кроз које информише чланство о активности руководства из обавеза преузетих по Статуту, који излази тромесечно.

Из материјалне проблематике помаже свим корисницима војних пензија, око подношења захтева и тужби у вези незаконитог закидања пензија од стране судске и извршне власти.

Активно сарађује са Министарством Одбране, Генералштабом војске Србије, Командом копнене војске и свим стратегијским јединицама од највишег до најнижег нивоа.

Својим активностима труди се да афирмише војни позив и војску Србије.

Одлично сарађује, преко градских и општинских органа удружења, са свим градским структурама власти уз међусобно поштовање и уважавање.