Обавештење

Обавештавају се војни пензионери свих категорија(носиоци,породични пензионери и инвалидски) да НЕПОСТОЈИ ЗАСТАРЕЛОСТ потраживања по члану 67/68.Закона о РФ ПиО и члану 79. став 3. Истог Закона по основу бенефицираног радног стажа

Наиме, по одлуци Уставног суда из 2005.год. о застарелости, права из радног односа не застаревају.

Обзиром да су права по основу бенефицираног радног стажа из радног односа, онда непостоји застарелост у вези овог потраживања.Стим што за оне који захтев подносе после 01.01.2017.год. признавање овог права почиње даном подношења захтева.

Молимо све заинтересоване који мисле да сада поднесу захтев РФ ПиО по овом основу, да то учине преко филијала РФ ПиО у местима у којима живе( а пензионери из Ниша и околине преко УППС у Нишу).

Председник УППС ГО Ниш
Милорад Петковић с.р