Може ли Уставни суд да спасе пензије?

Аутор: Златко Посавец, уредник сајта АДМИРАЛ

Поштовани!
У прилогу објављујем чланак из научног часописа „Правни записи“ бр. 2/2015, који издаје Правни факултет универзитета Унион. Аутор чланка је Игор Вила. Прочитајте чланак, а посебну пажњу обратите на посљедње три стране, односно Закључак аутора чланка.
Као увод у читање чланка ево неколико напомена:

Пензије су умањене и током деведесетих година прошлог века, на основу уредбе Владе, али је тада Уставни суд утврдио да је наведена уредба неуставна, те је држава била у обавези да исплати корисницима разлику између законом прописаних пензија и пензија исплаћених на основу уредби у периоду април 1994. – јуни 1995. године.
Слична ситуација се догодила у Румунији, када је усвојен Закон о мерама штедње којим су, између осталог, смањене пензије и плате у јавном сектору. Уставни суд Румуније је прогласио неуставним члан 9. Закона којим су предвиђене мере штедње ради баланса у буџету, који се односио на умањење износа пензија за 15%. Интересантно је да се Уставни суд Румуније позвао на праксу Европског суда за људска права и праксу других уставних судова, те је закључено да се износ пензије заснован на уплати доприноса за обавезно социјално осигурање не може мењати ни на привременој основи, у складу са заштитом стечених права.
Позитиван пример у том смислу представља и поступање Уставног суда Хрватске приликом одлучивања о уставности Закона о посебном порезу на плаће, мировине и друге примитке.

Гостовање Милорада Петковића на ТВ Зона плус – Ниш

Данас је председник УППС ГО Ниш Милорад Петковић гостовао на ТВ Зона плус, где је најавио сутрашње информисање у Дому Војске Србије у Нишу. Уједно је упознао јавност који су то проблеми са којима се војно пензионерска популација суочава, а у последњем периоду и преко 40% пензионера Србије.

Гостовање Милорада Петковића на ТВ Зона плус можете погледати на овом линку.

Информисање 01.03.2018.године у организацији УППС ГО Ниш

Удржење пензионисаних подофицира Србије Градски Одбор Ниш организује

ИНФОРМИСАЊЕ

Дана  01.03.2018.године са почетком у 11.00 часова у ВЕЛИКОЈ сали Дома Војске Србије у Нишу одржаће се информисање са следећим дневним редом:

  1. Информисање чланства о актуелној проблематици у вези стечених права војних пензионера и КВП. Информисању ће присуствовати адвокати Србобран Стефановић и Жарко Вујовић, из Ниша.
  2. Обавештења о предузетим мерама у вези састанка са МО и ПП Владе Републике  Србије одржаног у Централном Дому ВС у Београду 07.02.2018.године.
  3. Остала актуелна питања везана за стечена права корисника војних пензија.

Напомена: Информисању могу присуствовати сви заинтересовани војни пензионери,породични пензионери без обзира на чин и положај који су имали у активној служби, као и цивилни пензионери.

Председник УППС ГО Ниш
Милорад Петковић с.р