Зар опет сине Бруте

Поштовани господине „генерале“ Драгањац!

Има ли граница Ваше издаје интереса КВП, или Вам наше муке и проблеми са којима се свакоднено сусрећемо незначе ништа, а изгледа није Вам ни битно, већ ситносоптвенички лични интереси, а можда и нешто друго за које ми незнамо, а можемо да нагађамо.

Изабрани сте (није битно на који начин) да штитите интересе КВП а не да се понашате као заступник интереса РФПИО.

Постављам питање свим члановима УВПС.

Да ли сте свесни да финансирате својом чланарином ово Удружење, а на своју штету?

Уместо да се бори за права и штити интересе својих чланова, односно свих војних пензионера (КВП), руководство УВПС се ставља на страну РФ ПИО

 

Аутор: Златко Посавец – Преузето са сајта АДМИРАЛ

На молбу нашег колеге, и искреног борца за стечена, на закону заснована права КВП, у целости објављујем његов текст који је објавио на сајту Адмирал, ради објективног информисања свих наших чланова.

 

Поштовани!

Дана 14.08.2018. године објавио сам Пресуду Првог основног суда у Београду 60.П. бр. 9791/17 од 05.07.2018. г. којом је усвојен тужбени захтев за исплату 4,21 % за период од 01.06.14. до 30.04.2018. г.

Објављивање наведене пресуде било је повод да се руководство УВПС дописом 01 бр. 294-1 од 28.08.2018. г. обрати свим општинским (градским) одборима УВПС, наводно ради потпунијег информисања чланства и осталих војних пензионера.

У допису, који представља својеврсни памфлет, у коме манипулише чињеницама и врши извртање суштине овог спора, односно првостепене пресуде, руководство УВПС се ставља на страну РФ ПИО, као туженог, уместо да се бори за права и штити интересе својих чланова и осталих војних пензионера (КВП).

1. У првој тачки дописа наводи се „Наведена пресуда је у супротности са верификованом актелном праксом парничних судова и одлукама Уставног и Врховног касационог суда.“

Овај навод представља неистину. Тужиља је тужбеним захтевом тражила исплату другог редовног усклађивања војне пензије од 4,21 %, односно накнаду штете због укидања другог редовног усклађивања војних пензија од 4,21 % за 2007. г. Предмет овог спора није право војних пензионера на ванредно усклађивање пензија за 11,06 % и не постоји судска пракса парничних судова у таквим споровима. Уосталом суд је првостепеном пресудом одбио приговор туженог да је у питању пресуђена ствар и у образложењу пресуде на стр. 8 образложио да је у овом поступку предмет тужбеног захтева усклађивање за 4,21 % (друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. г.) о чему није одлучивано у ранијим пресудама.

2. У другој тачки дописа говори се о законитости те пресуде и њеној валидности за поступање парничних судова по таквим тужбама.
Напомињем да нико није тврдио да је ова пресуда правоснажна и извршна. Након улагања жалбе на ову пресуду, од стране РФ ПИО, у свом коментару уз објављени чланак јасно сам 20.08.2018. г. навео:

Касарна аеродрома Ниш добија нови назив

На иницијативу Милорада Петковића председника УППС ГО Ниш, кију је поднео у име Удружења, уз упорну  шестогодишњу борбу, коначно је исправљена историјска неправда према првом српском пилоту нареднику Михајлу Петровићу.

Уз помоћ и разумевање  Министарства Одбране и Генерштаба Војске Србије, донета је коначна одлука о преименовању касарне аеродрома Ниш, а будући назив је аеродром „Наредник“ пилот Михајло Петровић.

Уз захвалност надлежнима, остаје трајни задатак за све нас да се иницијатива до краја спроведе у дело и употпуни  изградњом спменика на истом аеродрому, у историјском смислу веома заслужном човеку који је ембрион развоја српске авијатике од стварања до данашњег дана. Ову непобитну чињеницу, ниједа здрав разум неможе да оспори. И у том смислу, тражимо да се укључи и град Ниш, који овим чином добија немерљиву историјску вредност и самим тим обогаћује културно историјско наслеђе, по чему је град Ниш препознатљив у светским размерама. Позивамо челнике града да око изградње споменика дају конкретан допринос и помоћ, како материјалну тако и све друге врсте помоћи како би се до краја и у потпуности реализовала ова иницијатива.

У прилог томе представљамо Вам идејно решење споменика.