ОБАВЕШТЕЊЕ 11.11.2015.год.

 

Будући да су поједини војни пензионери већ данас (11.11.2015.) у Нишу добили позив РФ ПИО  да поднесу захтев за вансудско поравнање препоручујемо свима да се тренутно уздрже од било каквог поступања, а да о примљеном позиву одмах обавесте свог адвоката.

Обавештавамо све војне пензионере у Нишу да ће информисање на ову тему бити одржано 19.11.2015.године у малој сали Дома Војске са почетком у 11.00 часова. Информисању присуствоваће адвокат Жарко Вујовић. О новонасталој ситуацији даће детаљно стручно мишљење, као и одговоре на сва постављена питања.

УППС ГО Ниш

Усклађивање пензија професионалних војних лица

 

Са званичног сајта РФ ПиО

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава кориснике војних пензија да ће, у складу са Закључком Владе Републике Србије од 30. октобра 2015. године, ускладити пензије професионалних војних лицаостварене до 31.12.2007. године, тако што ће на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21 одсто утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину применити проценат усклађивања од 6,57 одсто, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06 одсто, што је увећање у складу са чланом 75 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Исплата усклађеног износа пензије вршиће се почев од исплате пензије за месец новембар 2015. године.

КТ Саопштење 08.11.2015.год.

Извештава: Бранислав Јевтић, дипл. инж,
                        секретар КТ и члан ГО АППВС

У вези информисања које дана 09.11.2015. године господин Вулин држи у дому Војске Србије Координационо тело удружених војних пензионера Србије (КТ УВПС) се обратило надлежним државним органима и обавештава све заинтересоване о следећем:

     – Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјављују да информисање врши УВПС (господин Драгањац), а да се господин Вулин одазвао позиву да истом присуствује и изнесе ставове министарства на чијем је челу.

– У складу са напред изнетим сви који желе да присуствују информисању треба да се обрате УВПС.

– КТ је примило позив за пријем наше делегације од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. О наведеном позиву ћемо размислити и одлуку донети тек након консултовања свих удружења чланица КТ и других партнерских удружења која подржавају борбу за остваривање наших права.

– КТ УВПС не стоји иза позива за окупљање пред домом Војске Србије, дана 09.11.2015. године, и ограђује се од било каквих непримерених акција.