Саопштење за јавност КТ од 30.11.2015.

 

KT

     KOOРДИНАЦИОНО ТЕЛО
     УДРУЖЕНИХ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
     Београд, улица Бреза број 13
     мејл ktuvps@gmail.com
     Број 27/2015

 

 

З А К Љ У Ч Ц И
са састанка одржаног у Нишу, 30.11.2015. године

 

1. Објаву свих садржаја која се односе на рад КТ вршити искључиво  путем  сајтова АПВС, УВБС и УППС , а по потреби и путем ТВ Арму Инфо.

2.  Изабрани су:  за председника КТ Владо Ђукић,  за потпредседнике  КТ Петковић Милорад и Бакић Станиша , за секретара КТ Јевтић Бранислав, за потпароле КТ Петковић Милорад и Павићевић Нада, за представника за информисање  Ускоковић Светомир,
а представници УППС – градски одбор Ниш  у КТ су Петковић Милорад и Ускоковић Светомир.

Саопштење за јавност УППС 13.11.2105.год.

 

УППС подржава сваки вид протеста који води ка остварењу циља у борби за стечена права по Уставним одлукама и која су на закону заснована.

У том смислу позивамо све наше чланове који су у могућности да изађу на сваки протест, без обзира ко је организатор.

Сматрамо да је  заједнички интерес важнији од било каквих подела.

 портпарол УО УППС  и       
председник УППС ГО Ниш   
        Милорад Петковић с.р.      

ОБАВЕШТЕЊЕ 11.11.2015.год.

 

Будући да су поједини војни пензионери већ данас (11.11.2015.) у Нишу добили позив РФ ПИО  да поднесу захтев за вансудско поравнање препоручујемо свима да се тренутно уздрже од било каквог поступања, а да о примљеном позиву одмах обавесте свог адвоката.

Обавештавамо све војне пензионере у Нишу да ће информисање на ову тему бити одржано 19.11.2015.године у малој сали Дома Војске са почетком у 11.00 часова. Информисању присуствоваће адвокат Жарко Вујовић. О новонасталој ситуацији даће детаљно стручно мишљење, као и одговоре на сва постављена питања.

УППС ГО Ниш