Усклађивање пензија професионалних војних лица

 

Са званичног сајта РФ ПиО

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава кориснике војних пензија да ће, у складу са Закључком Владе Републике Србије од 30. октобра 2015. године, ускладити пензије професионалних војних лицаостварене до 31.12.2007. године, тако што ће на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21 одсто утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину применити проценат усклађивања од 6,57 одсто, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06 одсто, што је увећање у складу са чланом 75 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Исплата усклађеног износа пензије вршиће се почев од исплате пензије за месец новембар 2015. године.

КТ Саопштење 08.11.2015.год.

Извештава: Бранислав Јевтић, дипл. инж,
                        секретар КТ и члан ГО АППВС

У вези информисања које дана 09.11.2015. године господин Вулин држи у дому Војске Србије Координационо тело удружених војних пензионера Србије (КТ УВПС) се обратило надлежним државним органима и обавештава све заинтересоване о следећем:

     – Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјављују да информисање врши УВПС (господин Драгањац), а да се господин Вулин одазвао позиву да истом присуствује и изнесе ставове министарства на чијем је челу.

– У складу са напред изнетим сви који желе да присуствују информисању треба да се обрате УВПС.

– КТ је примило позив за пријем наше делегације од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. О наведеном позиву ћемо размислити и одлуку донети тек након консултовања свих удружења чланица КТ и других партнерских удружења која подржавају борбу за остваривање наших права.

– КТ УВПС не стоји иза позива за окупљање пред домом Војске Србије, дана 09.11.2015. године, и ограђује се од било каквих непримерених акција.

Лице и наличје смишљене преваре војних пензионера!

Саопштење УО УППС

Окупили су издајице и подрепаше, који су зарад личне користи и чувања фотеља, високих функција, као и очувања привилегија које имају, спремни да продају интерес свих војних пензионера. Многи од њих, и у ратним временима, предавали су читаве јединице непријатељима, против којих смо се борили,

Па зашто неби  “своје колеге пензионере” ? Историја не познаје случај издаје од стране подофицира и нижих официра.

Није добро што се Министар Одбране господин Гашић састаје само са пензионисаним генералима и адмиралима, јер све то наводи на сумњу да се од стране горе наведених (бар од стране појединаца) очекује класичан вид издаје интереса, за које се већ пуних 8 (осам) година боримо. Часне генерале и адмирале (верујемо да су они већина у клубу) позивамо да не прихвате ништа, што је противно одлукама Уставног суда, да не допусте да се и даље над војним пензионерима врши најгрубљи вид дискриминације. Оно што важи за 1 500.000 пензионера Србије, мора важити и за војне, који су од 01.01.2008. године у саставу РФ ПиО!