Информисање у Нишу

Дана 16.02.2017.године одржано је редовно информисање не само чланова УППС ГО Ниш, већ и свих заинтересованих војних пензионера са ледећим дневним редом:

1-Информисање чланства о актуелним питањима везаним за дуг између исплаћеног и припадајућег дела за 11,06 %,

2.- Информисање о поступцима РФ ПиО у вези увећања пензије по основиу бенефицираног радног стажа за 20 % и

3.- Разно

Поводом актуелне проблематике са којим се сусрећу војни пензионери, дана 16.02.2017. године, са почетком у 11.00 часова, одржано је веома успешно информисање.Препуна салом Дома Војске  од стране војних пензионера града Ниша и околине, говори нам да смо овим чином у потпуности испунили своју мисију у информисању о актуелној проблематици каја доминира кроз решавање нагомиланих проблема војнопебзионерске популације.

Информисање 16.02.2017.год.

Удржење пензионисаних подофицира Србије Градски Одбор Ниш

ИНФОРМИСАЊЕ

Одржаће се 16.02.2017.године у великој сали Дома Војске Србије у Нишу са почетком у 11.00 часова.

Дневни ред:

  1. Информисање чланства о актуелним питањима везано за дуг између исплаћеног и припадајућег дела за 11,06%.
  2. Информисање о поступцима РФПИО у вези увећања пензија по основу бенефицираног радног стажа за 20%.
  3. Разно.

Информисању могу присуствовати сви заинтересовани војни пензионери,породични пензионери без обзира на чин и положај који су имали у активној служби.

 

Председник УППС ГО Ниш
Милорад Петковић  с.р   

 

 

Обавештење

Обавештавају се војни пензионери свих категорија(носиоци,породични пензионери и инвалидски) да НЕПОСТОЈИ ЗАСТАРЕЛОСТ потраживања по члану 67/68.Закона о РФ ПиО и члану 79. став 3. Истог Закона по основу бенефицираног радног стажа

Наиме, по одлуци Уставног суда из 2005.год. о застарелости, права из радног односа не застаревају.

Обзиром да су права по основу бенефицираног радног стажа из радног односа, онда непостоји застарелост у вези овог потраживања.Стим што за оне који захтев подносе после 01.01.2017.год. признавање овог права почиње даном подношења захтева.

Молимо све заинтересоване који мисле да сада поднесу захтев РФ ПиО по овом основу, да то учине преко филијала РФ ПиО у местима у којима живе( а пензионери из Ниша и околине преко УППС у Нишу).

Председник УППС ГО Ниш
Милорад Петковић с.р