Допис УППС – ГО НИШ упућен Председнику Владе Р. Србије

Поштоване колеге!
Након одржаног другог протестног скупа испред ПАЛАТЕ правде у Нишу, у име Организационог одбора, послат је ДОПИС председнику ВЛАДЕ са доказним материјалом са циљем да поново УКАЖЕМО на НЕУСТАВНО и НЕЗАКОНИТО понашање – ИГНОРИСАЊЕ Уставног суда и његових ОДЛУКА у вези права војних пензионера на ванредно ускладјивање пензија, односно због доношења парницних пресуда на основу ТУЂЕГ става (ВКС РС) који ВРШИ једну врсту МОБИНГА над судијама и судовима у Нишу, који тиме нису самостални и не суде на основу свог става, закона и чињеница, већ на основу става ВКС РС!!!