Радни састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Собзиром да је УППС подржало формирање радне групе у вези усклађивања пензија за 4,21%,УППС ГО Ниш преноси инегрални текст са радног састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који је преузет са сајта адмирал.

Радни састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

На позив Државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Негована Станковића, представници Организационог тима протеста војних пензионера су 19.09.2018. године, учествовали на радном састанку.

На састанак смо позвани по налогу Председнице Владе Србије, после дописа који смо јој упутили са молбом да нас прими.

Испред УСПВЛС и ФБ групе ВПС састанку су присуствовали: Јован Тамбурић, Илија Овука, Миле Делић, др Михајло Басара и адвокати Јово Борић и Лидија Златановић.

Испред Министарства за РЗБиСП састанку су присуствовали Негован Станковић, државни секретар и Зоран Милошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.

У разговору који је вођен изнети су правни аргументи за доношење акта Владе Србије ради повраћаја стеченог, оствареног и кориштеног редовног усклађивања војних пензија од 4,21% по основу повећања плата ПВЛ у ВС од 01. 09.2007. године на основу Закона о Војсци Југославије.

У разговору о проблему је државни секретар Негован Станковић изнео став да су представници Удружења војних пензионера Србије званично дали сагласност на Закључак Владе Србије од 30.10.2015. године којим је решаван проблем ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 % тако да је у њега урачунато и 4,21 % добијено као друго редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину.

Представницима Министарства за РЗБиСП је предложено формирање радне групе Владе Србије која би припремила акт Владе ради решења проблема усклађивања пензија за 4,21% од 01.01.2008. године.

Предложили смо да у радној групи Владе Србије буду представници: МРЗБиСП, МФ, МП, МО и РФ ПИО. За наше представнике у радној групи предложени су: адв. Јово Борић, адв. Милисав Курмазовић, Јован Тамбурић и Илија Овука.

Затражили смо да се одлука о формирању радне групе донесе до 26.09.2018. године како би о томе информисали присутне на заказаном протесту. Допис председници Владе Р. Србије је после радног састанка предат на писарници Владе.

Протест војних пензионера

1.Формиран Тим за организовање протеста војних пензионера – 04.09.

У Тиму за организовање протеста војних пензионера за 4,21 из УСПВЛС ће бити: Миле Делић, Драгослав Ивановић, др Михајло Басара и Јован Тамбурић.

Из Фејзбук групе Војни пензионери Србије у Тим за организовање протеста војних пензионера су изабрани (одређени): Илија Овука, Добривоје Станојевић, Драгиша Давковски и Златко Посавец.

Миле Бјеливук, Лазар Киш, колеге и колегинице из УСПВЛС и ФБ групе Војни пензионери Србије ће бити подршка у припреми протеста.

Уколико неко од удружења војних пензионера донесе одлуку да активно учествује у припреми и организацији протеста, то удружење ће одредити свог представника (представнике) у Тим за организовање протеста војних пензионера.

2. Саопштење са састанка Организационог тима протеста војних пензионера

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА
Број 1 од 6.9.2018. године

Саопштење са састанка

Дана 6.9.2018. године од 11 до 14 часова одржан је састанак Организационог тима, после изјашњавања дела чланова електронским путем о предлогу Плана припрема за протест донете су следеће одлуке:

1. Протест – јавно окупљање војних пензионера организовати 26.9.2018. године од 11 до 21 часа.

2. Јавна трибина „Правда за војне пензионере“ уз учешће адвоката биће организована 20.9.2018. године од 11 до 13 сати у сали ГО Нови Београд.

3. На састанку су усвојена задужења чланова тима у припреми протеста. Задужене колеге треба што пре да израде предлоге информације и флаера за протест како би могли да их користимо на целој територији Србије. За потребе организовања протеста у осталим градовима биће израђена информација, пријава јавног окупљања, говор на протесту и по потреби други документи.

4. Позивају се колеге да активно учествују у организовању протеста у градовима Србије јер је закључено да је то од велике важности за остварење циљева протеста.

5. Позивају се адвокатске канцеларије које заступају војне пензионере да помогну у обавештавању и анимирању пензионера да дођу на протест у Београду или учествују на протестима у градовима у којима они буду организовани.

6. Позивају се чланови удружења војних пензионера и ФБ групе: Војни пензионери Србије, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Пензионери Србије да информишу своје пријатеље, комшије и чланове других удружења о припреми протеста и да их анимирају да учествују на протесту.

7. Позивају се удружења војних пензионера да се активно укључе у организовање протеста у другим градовима Србије.

Гостовање председника УППС ГО Ниш, Милорада Петковића на ТВ Зони Плус

Председник УППС – ГО Ниш, Милорад Петковић, гостовао је на локалној ТВ Зона плус. Теме су биле иницијатива за подизање споменика првом српском пилоту Михајлу Петровићу и Информисање које организујеmo 10. октобра.