Уместо да се бори за права и штити интересе својих чланова, односно свих војних пензионера (КВП), руководство УВПС се ставља на страну РФ ПИО

 

Аутор: Златко Посавец – Преузето са сајта АДМИРАЛ

На молбу нашег колеге, и искреног борца за стечена, на закону заснована права КВП, у целости објављујем његов текст који је објавио на сајту Адмирал, ради објективног информисања свих наших чланова.

 

Поштовани!

Дана 14.08.2018. године објавио сам Пресуду Првог основног суда у Београду 60.П. бр. 9791/17 од 05.07.2018. г. којом је усвојен тужбени захтев за исплату 4,21 % за период од 01.06.14. до 30.04.2018. г.

Објављивање наведене пресуде било је повод да се руководство УВПС дописом 01 бр. 294-1 од 28.08.2018. г. обрати свим општинским (градским) одборима УВПС, наводно ради потпунијег информисања чланства и осталих војних пензионера.

У допису, који представља својеврсни памфлет, у коме манипулише чињеницама и врши извртање суштине овог спора, односно првостепене пресуде, руководство УВПС се ставља на страну РФ ПИО, као туженог, уместо да се бори за права и штити интересе својих чланова и осталих војних пензионера (КВП).

1. У првој тачки дописа наводи се „Наведена пресуда је у супротности са верификованом актелном праксом парничних судова и одлукама Уставног и Врховног касационог суда.“

Овај навод представља неистину. Тужиља је тужбеним захтевом тражила исплату другог редовног усклађивања војне пензије од 4,21 %, односно накнаду штете због укидања другог редовног усклађивања војних пензија од 4,21 % за 2007. г. Предмет овог спора није право војних пензионера на ванредно усклађивање пензија за 11,06 % и не постоји судска пракса парничних судова у таквим споровима. Уосталом суд је првостепеном пресудом одбио приговор туженог да је у питању пресуђена ствар и у образложењу пресуде на стр. 8 образложио да је у овом поступку предмет тужбеног захтева усклађивање за 4,21 % (друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. г.) о чему није одлучивано у ранијим пресудама.

2. У другој тачки дописа говори се о законитости те пресуде и њеној валидности за поступање парничних судова по таквим тужбама.
Напомињем да нико није тврдио да је ова пресуда правоснажна и извршна. Након улагања жалбе на ову пресуду, од стране РФ ПИО, у свом коментару уз објављени чланак јасно сам 20.08.2018. г. навео:

Касарна аеродрома Ниш добија нови назив

На иницијативу Милорада Петковића председника УППС ГО Ниш, кију је поднео у име Удружења, уз упорну  шестогодишњу борбу, коначно је исправљена историјска неправда према првом српском пилоту нареднику Михајлу Петровићу.

Уз помоћ и разумевање  Министарства Одбране и Генерштаба Војске Србије, донета је коначна одлука о преименовању касарне аеродрома Ниш, а будући назив је аеродром „Наредник“ пилот Михајло Петровић.

Уз захвалност надлежнима, остаје трајни задатак за све нас да се иницијатива до краја спроведе у дело и употпуни  изградњом спменика на истом аеродрому, у историјском смислу веома заслужном човеку који је ембрион развоја српске авијатике од стварања до данашњег дана. Ову непобитну чињеницу, ниједа здрав разум неможе да оспори. И у том смислу, тражимо да се укључи и град Ниш, који овим чином добија немерљиву историјску вредност и самим тим обогаћује културно историјско наслеђе, по чему је град Ниш препознатљив у светским размерама. Позивамо челнике града да око изградње споменика дају конкретан допринос и помоћ, како материјалну тако и све друге врсте помоћи како би се до краја и у потпуности реализовала ова иницијатива.

У прилог томе представљамо Вам идејно решење споменика.

Обавештење УППС ГО Ниш

УППС ГО Ниш обавештава своје чланове да могу преузети пензионерске ИД картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у Филијали РФ ПИО Ниш, пријездина бр.1,  на II спрату, канцеларија 32.

Свим корисницима неопходан је идентификациони документ / лична карта или пасош да би преузели картицу.

Такође позивамо своје чланове који нису поднели захтеве за 4,21% (друго редовно усклађивање војне пензија за 2007.год.) да то ураде што пре, како не би дошло до застаревања, што значи да више никада неће моћи да остваре своје право по овом питању.

За чињеницу да се у поступку, а по захтеву може остварити ово право корисника војне пензије, прилажемо у фотокопији текст пресуде Основног суда у Београду.

  Прилог:  Пресуда Првог основног суда у Београду од 05.07.2018.год.

Захтеве могу поднети лично или преко Удружења у Дому Војске у Нишу.