Остварена иницијатива Милорада Петковића и УППС ГО Ниш за промену имена војног аеродрома у Нишу у аеродром „Наредник – пилот Михајло Петровић“

На иницијативу Милорада Петковића председника УППС ГО Ниш, коју је поднео у име Удружења, уз упорну шестогодишњу борбу, коначно је исправљена историјска неправда према првом српском пилоту нареднику Михајлу Петровићу.

Гостовање Милорада Петковића, председника УППС ГО Ниш, на ТВ Белами. Повод је усвојена иницијатива за промену имена аеродрома Ниш. Ново име је „Наредник пилот Михајло Петровић“.

На крају овог разговора Милорад Петковић је обавестио све категорије војних пензионера, о планираном информисању дана 10. октобра 2018.године у великој сали у Дому Војске Србије у Нишу. Почетак информисања је у 11.00 часова и за ту прилику је тражио и добио одобрење од Министра Одбране, да за ову прилику дођу релевантни и стручни људи из састава МО, из Управе за традицију стандард и ветеране, о стамбеној проблематици, из Управе за војно здравство о испољеним проблемима из надлежности ове Управе и ФСОВО из области које су везане решавање проблема корисника војних пензија.

У том смислу од присутних очекујемо да спреме и формулишу прецизна питања како би добили адекватне одговоре од надлежних и стручних људи.

Зар опет сине Бруте

Поштовани господине „генерале“ Драгањац!

Има ли граница Ваше издаје интереса КВП, или Вам наше муке и проблеми са којима се свакоднено сусрећемо незначе ништа, а изгледа није Вам ни битно, већ ситносоптвенички лични интереси, а можда и нешто друго за које ми незнамо, а можемо да нагађамо.

Изабрани сте (није битно на који начин) да штитите интересе КВП а не да се понашате као заступник интереса РФПИО.

Постављам питање свим члановима УВПС.

Да ли сте свесни да финансирате својом чланарином ово Удружење, а на своју штету?

Уместо да се бори за права и штити интересе својих чланова, односно свих војних пензионера (КВП), руководство УВПС се ставља на страну РФ ПИО

 

Аутор: Златко Посавец – Преузето са сајта АДМИРАЛ

На молбу нашег колеге, и искреног борца за стечена, на закону заснована права КВП, у целости објављујем његов текст који је објавио на сајту Адмирал, ради објективног информисања свих наших чланова.

 

Поштовани!

Дана 14.08.2018. године објавио сам Пресуду Првог основног суда у Београду 60.П. бр. 9791/17 од 05.07.2018. г. којом је усвојен тужбени захтев за исплату 4,21 % за период од 01.06.14. до 30.04.2018. г.

Објављивање наведене пресуде било је повод да се руководство УВПС дописом 01 бр. 294-1 од 28.08.2018. г. обрати свим општинским (градским) одборима УВПС, наводно ради потпунијег информисања чланства и осталих војних пензионера.

У допису, који представља својеврсни памфлет, у коме манипулише чињеницама и врши извртање суштине овог спора, односно првостепене пресуде, руководство УВПС се ставља на страну РФ ПИО, као туженог, уместо да се бори за права и штити интересе својих чланова и осталих војних пензионера (КВП).

1. У првој тачки дописа наводи се „Наведена пресуда је у супротности са верификованом актелном праксом парничних судова и одлукама Уставног и Врховног касационог суда.“

Овај навод представља неистину. Тужиља је тужбеним захтевом тражила исплату другог редовног усклађивања војне пензије од 4,21 %, односно накнаду штете због укидања другог редовног усклађивања војних пензија од 4,21 % за 2007. г. Предмет овог спора није право војних пензионера на ванредно усклађивање пензија за 11,06 % и не постоји судска пракса парничних судова у таквим споровима. Уосталом суд је првостепеном пресудом одбио приговор туженог да је у питању пресуђена ствар и у образложењу пресуде на стр. 8 образложио да је у овом поступку предмет тужбеног захтева усклађивање за 4,21 % (друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. г.) о чему није одлучивано у ранијим пресудама.

2. У другој тачки дописа говори се о законитости те пресуде и њеној валидности за поступање парничних судова по таквим тужбама.
Напомињем да нико није тврдио да је ова пресуда правоснажна и извршна. Након улагања жалбе на ову пресуду, од стране РФ ПИО, у свом коментару уз објављени чланак јасно сам 20.08.2018. г. навео: