Програм изградње станова за припаднике снага безбедности

Материјал који је УППС  добио у вези Програма изградње станова за припаднике снага безбедности Републике Србије

УППС је добио овај материјал – анкету од стране УТСВ МО а у вези Програма изградње станова за припаднике снага безбедности Р. Србије.

Материјал обухвата:
– Анкету за припаднике снага безбедности – Анкету бр. 2А и
– Програмско ресење типских стамбених објеката у програму дрзавне станоградње.

Објављујем материјал на знање заинтересованима.

  Anketa za pripadnike snaga bezbednosti br. 2A

Programsko resenje – tipski stambeni objekat