Протест војних пензионера

1.Формиран Тим за организовање протеста војних пензионера – 04.09.

У Тиму за организовање протеста војних пензионера за 4,21 из УСПВЛС ће бити: Миле Делић, Драгослав Ивановић, др Михајло Басара и Јован Тамбурић.

Из Фејзбук групе Војни пензионери Србије у Тим за организовање протеста војних пензионера су изабрани (одређени): Илија Овука, Добривоје Станојевић, Драгиша Давковски и Златко Посавец.

Миле Бјеливук, Лазар Киш, колеге и колегинице из УСПВЛС и ФБ групе Војни пензионери Србије ће бити подршка у припреми протеста.

Уколико неко од удружења војних пензионера донесе одлуку да активно учествује у припреми и организацији протеста, то удружење ће одредити свог представника (представнике) у Тим за организовање протеста војних пензионера.

2. Саопштење са састанка Организационог тима протеста војних пензионера

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА
Број 1 од 6.9.2018. године

Саопштење са састанка

Дана 6.9.2018. године од 11 до 14 часова одржан је састанак Организационог тима, после изјашњавања дела чланова електронским путем о предлогу Плана припрема за протест донете су следеће одлуке:

1. Протест – јавно окупљање војних пензионера организовати 26.9.2018. године од 11 до 21 часа.

2. Јавна трибина „Правда за војне пензионере“ уз учешће адвоката биће организована 20.9.2018. године од 11 до 13 сати у сали ГО Нови Београд.

3. На састанку су усвојена задужења чланова тима у припреми протеста. Задужене колеге треба што пре да израде предлоге информације и флаера за протест како би могли да их користимо на целој територији Србије. За потребе организовања протеста у осталим градовима биће израђена информација, пријава јавног окупљања, говор на протесту и по потреби други документи.

4. Позивају се колеге да активно учествују у организовању протеста у градовима Србије јер је закључено да је то од велике важности за остварење циљева протеста.

5. Позивају се адвокатске канцеларије које заступају војне пензионере да помогну у обавештавању и анимирању пензионера да дођу на протест у Београду или учествују на протестима у градовима у којима они буду организовани.

6. Позивају се чланови удружења војних пензионера и ФБ групе: Војни пензионери Србије, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Пензионери Србије да информишу своје пријатеље, комшије и чланове других удружења о припреми протеста и да их анимирају да учествују на протесту.

7. Позивају се удружења војних пензионера да се активно укључе у организовање протеста у другим градовима Србије.

ПЛАН ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Циљеви протеста:

а) Исказивања незадовољства са неуставним и незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионериа укинуто стечено и 8 година коршћено право на редовно усклађивање војних пензија од 4,21% за 2007. годину, урачунавјући га у ванредно усклађивање од 11,06 % од 1.1.2008. године.
2. Упознавања јавности, посланичких група у Народној скупштини Србије и Делегације ММФ у Србији са незаконитим Закључком Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима извршено ванредно усклађивање пензија само за 6,57 %, уместо за 11,06 % као и свим пензионерима у Р. Србији, и тиме на неуставан и незаконит начин извршена дискриминација једне категорије корисника пензија у Србији.
3. Постављања Захтева Влади Републике Србије да одмах својим актом регулише повраћај редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21%.
4. Достављања захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да у складу са одлукама Уставног суда Србије у предметима ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 %, обезбеде законито поступање судова у одлучивању по поднетим парничним тужбама за остваривање права на редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, стечено по Закону о ВЈ (ВСЦГ) 2007. године по основу увећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.

Захтеви протеста:

Доношење акта Владе Србије којим би било враћено укинуто усклађивање војних пензија за 4,21% од 1.1.2008. године.

Време:

26.9. 2018. године, од 9 до 21 час.

Место одржавања протеста у Beограду:

Влада Србије, Ул. Немањина 11 и Високи савет судства, Ул. Ресавска 28 (Окупљање: Испред Владе Србије Немањина 11 и тротоари преко пута у Ул. Кнеза Милоша).
Протестна шетња: Влада Републике Србије, Ул. Немањина 11 – Високи савет судства, Ул. Ресавска 28.

3. УСПВЛС као правно лице и Организациони тим протеста војних пензионера, доставили су 10.09.2018. допис Председници Владе РС са молбом за пријем на разговор у периоду до заказаног протеста 26.09.2018.

У допису се наводи:

Предмет: Пријем представникa Организационог тима протеста војних пензионера на
разговор – састанак, молба ._

Поштована,
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и ФБ група “Војни пензионери Србије”, уз подршку Удружења пензионисаних подофицира Србије, Асоцијације војних ветерана Србије, Удружења пензионисаних војних лица Апатин, Асоцијације пензионисаних припадника Војске Србије и других удружења војних пензионера, организује 26.09.2018. године протест у Београду и појединим другим градовима Србије у циљу:
Исказивања незадовољства са неуставним и незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21% за 2007. годину, урачунавањем истог у ванредно усклађивање свих пензија од 11,06 % за 2008. годину. Закључак није у складу са одлукама Уставног суда Србије: Уж 5287/2011, Уж 2666/2011, Уж 8405/2013 и Уж 2806/2014. Фонд ПИО такође, није извршио преко 6000 пресуда Управног суда, што је констатовала ДРИ у ревизији његовог пословања.
Предлажемо доношење акта Владе Р. Србије којим би се:
1. Војним пензионерима пензионисаним до 31.12.2007. године признало право на ванредно усклађивање пензија у истом обиму (проценту) као и свим осталим пензионерима у Р. Србији, односно враћено стечено и 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину а које је Закључком 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године укинуто односно урачунато у ванредно усклађивање пензија од 11,06 %.
2. Наложило Фонду ПИO да изврши превођење Решења о пензионисању корисницима војних пензија која су донета по војним прописима, са бодова на личне бодове.

На протесту ћемо исказати и незадовољство вашим игнорисањем наших предлога достављених пет пута са молбом да нас примите на разговор о решавању проблема дискриминације војних пензионера Србије. Уколико будемо примљени на разговор и договорен рад заједничког тима на изради предлога решења проблема најављено јавно окупљање ћемо искористити за информисање војних пензионера и јавности о томе.
У циљу превазилажења настале ситуације и решавања овог вишегодишњег проблема, молимо Вас, позивамо и предлажемо да до 26.09.2018. године, у време које Вам одговара, због раније преузетих обавеза, примите на разговор – састанак представнике Организационог тима протеста војних пензионера. Представници Организационог тима протеста са својим правним саветницима би Вама и Вашим сарадницима на том разговору – састанку детаљно изнели наше виђење овог проблема и предлог његовог решења.
Ради Ваше припреме за предложени разговор – састанак достављамо Вам кратко образложење насталог проблема – извршеног трајног умањења стеченог права – процента војне пензије у односу на пензијски основ за 4,21 %, Закључком Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године.
У уверењу да ћемо наићи на Ваше разумевање, да ће предложени разговор бити заказан и одржан и да можемо заједничким ангажовањем, уз уважавање, пронаћи прихватљиво решење овог проблема унапред Вам захваљујемо на разумевању.

У наставку овог дописа, у прилогу, следи Образложење насталог проблема за 4.21% након доношења Закључка владе којим је над војним пензионерима извршена дискриминација и извршено незаконито трајно умањење основице пензије за једно редовно усклађивање из 2007. г.

 

4. УСАГЛАШЕНА ИНФОРМАЦИЈА О ПРОТЕСТУ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА

Поштовани!

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОТЕСТУ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ КОЛЕГА И УДРУЖЕЊА КОЈА НИСУ НА ИНТЕРНЕТУ.
ИНФОРМАЦИЈА ЋЕ БИТИ ДЕЉЕНА ПРЕД ВОЈНОМЕДИЦИНСКИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ.

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА
Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Н. Београд
Тел. 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 112/18
10.9.2018. године

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о смањењу војних пензија за 4,21% од 1.1.2008. године

Зашто удружење и фејзбук група Војни пензионери Србије уз подршку Удружења пензионисаних подофицира Србије, Асоцијације војних ветерана Србије, Удружења пензионисаних војних лица Апатин, Асоцијације пензионисаних припадника Војске Србије и других удружења војних пензионера, организују протест у 11 сати 26.9.2018. године испред Владе Србије и Високог савета судства у Београду и основних судова у осталим градовима Србије у исто време?
Свим корисницима војних пензија који су стекли пензију до краја 2007. године, Закључком Владе Србије 05 број: 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, укинуто је остварено и кориштено друго редовно усклађивање пензија за 2007. годину од 4,21% које је урачунато у ванредно повећање пензија од 1.1.2008. године од 11,06% на основу Решења директора Републичког фонда ПИО: 01 број 181-431/08 од 25. јануара 2008. године .
Вансудско поравнање са фондом ПИО за 11,06%, односно 6,57%, не спречава захтев и право војних пензионера на стечено, кориштено и укинуто редовно усклађивање од 4,21 % за 2007. годину.
Како су умањене војне пензије од 4,21%?
Друго редовно усклађивање војних пензија је стечено по основу повећања плата ПВЛ у ВС од 1.9.2007. године у висини од 4,21% за који проценат су војне пензије у складу са Законом о Војсци СЦГ, требале да буду усклађене од 1.1.2008. године због тога што је проценат мањи од 5%. То усклађивање, тј. исплата корисницима војних пензија је и извршена 01.01.2008. године, на основу Одлуке министра одбране о усклађивању војних пензија за 2007. годину од 20.марта 2008. године ( “ Сл.војни лист “ бр.13/08 ).
Ванредно повећање пензија у висини од 11,06%, корисници војних пензија су стекли као и остали пензионери у Србији на основу Решења директора фонда ПиО 01 број 181-431/08 од 25. јануара 2008. године. Стечено право надлежни ФСОВО није хтео да примени због Мишљења Министарства рада и социјалне политике, број 181-01-00211/2006-07 од 22. априла 2008. године, да је, просечна војна пензија већа од просека цивилних пензионера и да им то не следује. Због тога су оштећени покренули преко 35 000 поступака пред судовима у Србији.
Уставни суд је после уставних жалби на одлуке судова донео четири одлуке: Уж-2666/2011 од 22.06.2012. године; Уж-5287/2011 од 13.12.2012. године, Уж-8405/2013 од 11.12.2013. године, и Уж-2806/2014., којима је утврђено да корисници војних пензија имају право на ванредно усклађивање пензија у износу од 11,06% почев од 01.01.2008. године на исти начин, под истим условима и у истој висини као и цивилни пензионери.
Влада Републике Србије, после протеста војних пензионера, је за решавање проблема донела Закључак Владе Србије 05 број: 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, у којем није уважила ставове у горе наведеним Одлукама Уставног суда, а које су одредбом чл. 104. Закона о Уставном суду, опште обавезујуће и да су државни и други органи дужни да их у оквиру својих права и обавеза спроводе и извршавају.
Наведени Закључак Владе су припремили Фонд ПиО и Министарство рада уз сагласност Удружења војних пензионера Србије. У тачки 1. став 1. Закључка наведено је следеће:
“ Влада је сагласна да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање изврши усклађивање пензија корисницима војних пензија остварених до 31.децембра 2007. године, и то тако што ће на пензије увећане од 01. јануара 2008. године, за проценат усклађивања 4,21% утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину ( “ Службени војни лист “ бр. 13/08), применити проценат усклађивања од 6,57%, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензија за месец децембар 2007. године износи 11,06%, што је увећање у складу са чланом 75. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени Гласник Р.С.“ број 85/05 ) “.
Закључак Владе Републике Србије је резултат налога тадашњег председника Владе, Александра Вучића. Иако је ММФ наложио Влади Р.С. да ванредно усклади пензије корисницима војних пензија за износ 11,06%, председник Владе Александар Вучић је у Народној скупштини Србије изјавио да је то дуг од 300 милиона евра, а да ће Влада Р.С. то да реши тако што ће да исплати само 160 милиона евра. То смањење од 300 на 160 милиона евра је уствари је отетих 4,21%, судских трошкова и законске камате на створени дуг. Наши адвокати сматрају да војни пензионери који су са Фондом ПиО склопили вансудско поравнање и даље имају право на друго редовно усклађивање пензија за 2007. годину у висини од 4,21%.
Због очигледне дискриминације, неколико хиљада војних пензионера је наставило судске поступке за остваривање ванредног усклађивања пензије за 11,06% без урачунавања у њега 4,21% или је покренуло нове судске поступке за остваривање другог редовног усклађивања пензије у 2007. години у висини од 4,21%.
Због незаконитог вођења судских поступака и спровођења наведеног Закључка Владе Србије услед утицаја извршне власти на судство група адвоката је у фебруару 2018. године упутила притужбу Високом савету судства на рад појединих судија и судова са захтевом да обезбеди регуларно вођење поступака, извођење доказа и добијање пресуда које ће бити написане у складу са законом ради кориштења права на судску заштиту пред вишим судовима.

Који су наши захтеви Влади Републике Србије и Високом савету судства
1. Да Влада донесе Закључак којим ће дати сагласност Републичком фонду ПиО да изврши друго редовно усклађивање пензија за 2007. годину корисницима војних пензија остварених до 31. децембра 2007. године, и то тако што ће пензије увећати за 4,21% од 01. јануара 2008. године, и једнократно исплатити закинути део пензије од 01.01.2008. године, до дана исплате пензије у пуном износу, увећане за законску затезну камату.
2. Да Високи савет судства обезбеди регуларно вођење судских поступака оштећених војних пензионера у предмету 4,21%, извођење доказа и добијање пресуда које ће бити написане у складу са законом ради кориштења права на судску заштиту пред вишим судовима..
У склопу припреме за протест организујемо 20.9.2018. године од 11 – 13 сати у сали општине Н. Београд трибину „Правда за војне пензионере“, уз учешће адвоката.
Процењујемо да би наши захтеви и предлози били схваћени озбиљније када би организовали протесте у исто време у свим градовима Србије. На такав начин би дошли у жижу јавности а највиши руководиоци би били упознати о нашим захтевима у редовним дневним извештајима служби безбедности. На такав начин би први пут протести били организовани у више градова Србије и то би била промена у односу на досадашњи начин организовања протеста војних пензионера.
Организациони тим протеста би израђеним документима помогао организовање протеста у унутрашњости Србије којима не мора присуствовати већи број војних пензионера. Већина руководстава Удружења војних пензионера Србије ће бити против протеста јер су добили такве инструкције, не водећи рачуна о остваривању законских права чланства.
Умањење пензија они не осећају због разних принадлежности на рачун чланства и привилегија остварених учешћем у власти.
Припрему протеста у Београду можете помоћи уплатом партиципације на ЖР: 105-3275-98, сврха: Партиципација за трибину и јавно окупљање, прималац: УСПВЛС, Ул. Дечанска 14, Београд, Позив на број: првих 7 цифара ЈМБГ.
Извештаје о уплатама и утрошку средстава објављујемо на фејзбуку и сајту Адмирал.
Покажимо солидарност, видимо се на протесту!

  УСАГЛАШЕНА-ИНФОРМАЦИЈА-О-ПРОТЕСТУ-ВОЈНИХ-ПЕНЗИОНЕРА

  Допис-председнику-Владе-Р.-Србије

  Допис-Канцеларији-ММФ