Радни састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Собзиром да је УППС подржало формирање радне групе у вези усклађивања пензија за 4,21%,УППС ГО Ниш преноси инегрални текст са радног састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који је преузет са сајта адмирал.

Радни састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

На позив Државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Негована Станковића, представници Организационог тима протеста војних пензионера су 19.09.2018. године, учествовали на радном састанку.

На састанак смо позвани по налогу Председнице Владе Србије, после дописа који смо јој упутили са молбом да нас прими.

Испред УСПВЛС и ФБ групе ВПС састанку су присуствовали: Јован Тамбурић, Илија Овука, Миле Делић, др Михајло Басара и адвокати Јово Борић и Лидија Златановић.

Испред Министарства за РЗБиСП састанку су присуствовали Негован Станковић, државни секретар и Зоран Милошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.

У разговору који је вођен изнети су правни аргументи за доношење акта Владе Србије ради повраћаја стеченог, оствареног и кориштеног редовног усклађивања војних пензија од 4,21% по основу повећања плата ПВЛ у ВС од 01. 09.2007. године на основу Закона о Војсци Југославије.

У разговору о проблему је државни секретар Негован Станковић изнео став да су представници Удружења војних пензионера Србије званично дали сагласност на Закључак Владе Србије од 30.10.2015. године којим је решаван проблем ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 % тако да је у њега урачунато и 4,21 % добијено као друго редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину.

Представницима Министарства за РЗБиСП је предложено формирање радне групе Владе Србије која би припремила акт Владе ради решења проблема усклађивања пензија за 4,21% од 01.01.2008. године.

Предложили смо да у радној групи Владе Србије буду представници: МРЗБиСП, МФ, МП, МО и РФ ПИО. За наше представнике у радној групи предложени су: адв. Јово Борић, адв. Милисав Курмазовић, Јован Тамбурић и Илија Овука.

Затражили смо да се одлука о формирању радне групе донесе до 26.09.2018. године како би о томе информисали присутне на заказаном протесту. Допис председници Владе Р. Србије је после радног састанка предат на писарници Владе.