Реаговање УППС ГО Ниш на текст Надежде Петровић

На одржаном састанку координационог тела Уједињених војних пензионера Србије, у Београду 12.08.2015.године, заузет је генерални став о провери  веродостојности чињеница у постовима и текстовима објављених на сајтовима удружења војних пензионера.

Како нисмо могли да ступимо у контакт а самим тим и да проверимо наводе текста Надежде Петровић под називом “Морални лик УВПС” који је објављен на форуму нашег сајта а касније преузет и постављен у групи Војни пензионери Србије, на Facebook-u, а у духу добре и коректне сарадње свих удружења војних пензионера, председник УППС ГО Ниш Милорад Петковић је након консултације са својим сарадницима наложио да се поменути чланак обрише и “скине” са сајта УППС.

Убудуће принцип који је усвојен 12.08.2015.године на састанку координационог тела Уједињених војних пензионера Србије, у потпуности би ће примењен.