Саопштење за јавност КТ од 30.11.2015.

 

KT

     KOOРДИНАЦИОНО ТЕЛО
     УДРУЖЕНИХ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
     Београд, улица Бреза број 13
     мејл ktuvps@gmail.com
     Број 27/2015

 

 

З А К Љ У Ч Ц И
са састанка одржаног у Нишу, 30.11.2015. године

 

1. Објаву свих садржаја која се односе на рад КТ вршити искључиво  путем  сајтова АПВС, УВБС и УППС , а по потреби и путем ТВ Арму Инфо.

2.  Изабрани су:  за председника КТ Владо Ђукић,  за потпредседнике  КТ Петковић Милорад и Бакић Станиша , за секретара КТ Јевтић Бранислав, за потпароле КТ Петковић Милорад и Павићевић Нада, за представника за информисање  Ускоковић Светомир,
а представници УППС – градски одбор Ниш  у КТ су Петковић Милорад и Ускоковић Светомир.

3. Удружења, чланице КТ УВПС,  ће својим актом  ажурирати спискове  овлаштених  делегата у КТ.

4.  КТ је усвојио принципе на којима ће се заснивати будући рад.

–          Међусобно поштовање и уважавање,

–          Избегавање јавних расправа,

–          Сарадња у областима за које постоје заједнички интереси, а избегавање отварања тема где постоје велике разлике,

–          Ванпартијско деловање удружења чиме се избегавају непотребне поделе.

–          Доношење одлука сваког удружења за појединачно  учешће у раду КТ као стална чланица.

–          Потписивање споразума о сарадњи са сваким удружењем које није стална чланица Координационог тела (КТ), како оквирног споразума тако и за заједничко учешће на појединим пројектима,

5. КТ ће стално и упорно радити на свом омасовљењу, са циљем да исти прерасте у  Савез војних удружења Србије,   на  напред поменутим принципима.

6.  КТ ће све своје активности усмеравати ка Министарству одбране Републике Србије (МО) и свим другим државним и међународним институцијама уз стално унапређење сарадње са МО.

7.  КТ УВПС ће могућност финансирања размотрити путем подрачуна  на рачину АППВС.

8.  На челу сваке делегације, која иде на разговор по било ком питању, увек мора бити председник КТ, а представљање проблема војних пензионера могу износити само лица из КТ, а  у наше име не може нико  да говори.

9.  КТ ће сагледати  стање војних бескућника у Нишу и,  ако за то постоје услови , могућност формирања подружнице  УВБС.

10.  КТ сматра да усклађивање војних пензија није остварено у духу одлука Уставног суда, „на исти начин, под истим условима, у истој висини као и осталим осигураницима РФ ПИО из реда запослених“ и да треба наставити борбу за потпуну примену наведене уставне одлуке.

11.  КТ тражи да се утврди одговорност за учињену штету војним пензионерима Србије.

12.  Наставити рад на решавању проблема војних бескућника са тежиштем на СРЦ Сурчин,  Н. Сад и осталим колективним центрима у Р. Србији, као и на решавању  свих  других проблема које имају војни пензионери.

13.  КТ се захваљује свим удружењима која су учествовала у припреми и реализацији протеста од 29.09.2015. године и истиче да је успех постигнут заједничким деловањем.

14. КТ се посебно захваљује  на личном доприносу господина Милета Бјеливука као и на  несебичном, самопожртвованом и истрајном раду  у  организацији протеста од 29.09.2015. године.

15.  КТ позива сва удружења на заједничку борбу за уставност и законитост, до остварења наших права.

 

        Председник КТ УВПС 
Владо Ђукић