Статут

logo_statutУ Новом Београду, у улици Јурија Гагарина број 60а, 12. јануара 2006. године, на Оснивацкој скупстини у поподневним цасовима, основано је Удрузење пензионисаних подофицира Србије ( УППС ).
Основали су га заставници прве класе у пензији из овог града, по Одлуци о оснивању: Ненад Тодосић, Пантелија Арсенијевић, Зоран Цурчић, Љубиса Јовановић, Томислав Новаковић, Радомир Батинић, Дусан Пећанац, Славољуб Ђорђевић, Миливоје Јанићијевић, Мирко Бјелош, Станко Пајић, Миленко Којадиновић, Радослав Маринковић, Драгољуб Антић, Ставан Опреј и Станчо Радуловић.

Поступајући по пријави за упис усклађивања у регистар удружења друштвених организација, удружења грађана и њихових савеза уписаних у Регистар друштвених организација и удружења грађана и Регистар удружења друштвених организација и политичких организација,  Агенција за привредне регистре РС  је донела решење бр. БУ 1538/2010 од 09.03.2010. године којим је у Регистар удружења РС извршено уписивање усклађивања нашег удружења.

pdf-icon  Решење АПР о упису у Регистар удружења усклађивање удружења

pdf-icon

  Измена и допуна Решења АПР о упису у Регистар удружења

  Измена и допуна Решења АПР о упису у Регистар удружења од 15.05.2015 pdf-icon

Скупштина Удружења пензионисаних подофицира Србије (УППС) која је одржана 29. oktobra 2013. године у Београду, са извршеним изменама и допунама усклађеним са Законом о удружењима, доноси С Т А Т У Т  Удружења пензионисаних подофицира Србије.

Овим Статутом уређују се циљеви, задаци, организовање и начин рада Удружења пензионисаних подофицира Србије, као и друга питања значајна за рад Удружења.

 

pdf-icon  С Т А Т У Т  Удружења пензионисаних подофицира Србије можете преузети овде.

 

Удружење је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких лица, основана ради остваривања и унапређења статусних интереса пензионисаних подофицира и корисника породичних војних пензија ове популације, који нису забрањени Уставом и законом.

Од оснивања 12. јануара 2006. године, до данас, Удружење пензионисаних   подофицира Србије , удруженим напорима својих чланова настоји да заштити интересна, статусна и друга права гарантована законима и Уставом. Афирмисани су основни принципи прокламованих приликом оснивања Удружења: заштита статуспих интереса из области пензијско-инвалидског, здравственог и стамбеног осигурања.

 

 pdf-icon ПРОГРАМ Удружења пензионисаних подофицира Србије можете преузети овде.