УКАЖИВ д.о.о. у блокади 537,552.82 динара – УВПС је власник 16,66 % акција

Преузето са сајта:  KVP (www.kvp.admiral.in.rs)

Укупан износ блокаде: 537,552.82
Дани неликвидности у протекле три године: 1010
Рачун: 295-0000001234904-24
Статус: блокиран по основу принудне наплате
УВПС је власник 16,66 % акција привредног друштва УКАЖИВ д.о.о.
Матични број привредног друштва УКАЖИВ д.о.о. jе: 20020946.
Матични број УВПС је: 06924182.

УКАЖИВ д.о.о. је и данас активно привредно друштво.

Оснивач и сувласник Укажива д.о.о. је Удружење војних пензионера СЦГ, а правни наследник је УВПС! Сувласник је и Константин Арсеновић, народни посланик. Зашто се то КРИЈЕ од чланова УВПС???

Чији је новац уложен као почетни капитал?

Где су подаци у Годишњем извештају о МФП УВПС, све ове године???

Ово је материјал за Пријаву финансијској инспекцији.

Да ли је УВПС непрофитно удружење? Сад се види да није!!!!

Арсеновићу је мала генералска пензија, плата у Народној скупштини … па мора и бизнисом да се бави! Шта да кажу чланови његовог Новобеоградског најбројнијег удружења који једва састављају крај са крајем. И још га финансирају чланарином!!!!

О томе како су пословали говори и чињеница да су у блокади преко 1.000 дана и у минусу преко 500 хиљада динара!!!

Ако ништа друго 16,66 % тог минуса ће чланови УВПС на крају платити, и ако треба позлатити!
Да ли се овде ради о КРИВИЧНОМ ДЕЛУ руководства УВПС!?!

Опет питам: Зашто нема података у Годишњем извештају УВПС о МФП??? Одкуд руководству УВПС право да чине ШТЕТУ на рачун свих осталих чланова УВПС???

 

Претраживање дужника у принудној наплати – УКАЖИВ д.о.о. (преузми)

 

Коментари преузети са сајта KVP (www.kvp.admiral.in.rs)

Ilija 06-02-2016 17:55

U kojem finansijskom izveštaju je prikazan trošak štampanja publikacije-monografije i da li je to objavljeno?
Tolike pare???? Koliko je primeraka monografije štampano?Ima li neko podatak o tome? Da li se tamonografija deli besplatno ili se naplaćuje od članova? Mnogo je pianja nejasnih.

zlajaKg 04-02-2016 15:48

Prema clanu 16. tacka 13. Statuta UVPS Glavni odbor „доноси одлуку о износу чланарине и висини издвајања новчаних средстава из чланарине и осталих прихода за потребе рада органа и организација Удружења;“ Њих 38 одлучује о висини чланарине. Пошто задњих неколико година УВПС, односно ГО и ИО, успешно прави губитке ускоро очекујемо повећање чланарине.
Председник Извршног одбора: „наредбодавац је за финансијско пословање и одговоран за законито и наменско коришћење новчаних средстава;“ Преседник ИО Вучковић Зоран не поштује ову тачку.

 

zlajaKg 04-02-2016 11:22

Председник једне општинске организације УВПС је потписао приступницу за чланство у УВПС уместо војног пензионера, без његовог знања.
Као доказ има оверену фотокопију приступнице коју он није потписао, већ је то урадио председник ОО УВПС и то му усмено признао.
Име војног пензионера о коме је реч ми је познато.

 

zlajaKg 04-02-2016 11:20

Штампање публикације – монографије УВПС 2003.-2013. коштало је чланове удружења 933.950,00 динара. Тако је приказано у годишњем финансијском извештају УВПС-а.
Много пара. Где може да се добије та скупа публикација УВПС-а. Претпостављам да је за чланове УВПС бесплатна или по минималној цени, кад је већ плачена од њихове чланарине.

 

 

Постави коментар

Морате бити пријављени да би сте поставили коментар.