Усклађивање пензија професионалних војних лица

 

Са званичног сајта РФ ПиО

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава кориснике војних пензија да ће, у складу са Закључком Владе Републике Србије од 30. октобра 2015. године, ускладити пензије професионалних војних лицаостварене до 31.12.2007. године, тако што ће на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21 одсто утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину применити проценат усклађивања од 6,57 одсто, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06 одсто, што је увећање у складу са чланом 75 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Исплата усклађеног износа пензије вршиће се почев од исплате пензије за месец новембар 2015. године.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање утврђује износ обавезе настале по овом основу за период од 1. јануара 2008. године до 31. октобра 2015. године увећане за индекс цена на мало, односно индекс потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије, који ће, на основу закључених уговора о вансудском поравнању, исплатити једнократно у јануару 2016. године. Само за уговоре о вансудском поравнању који се закључе најкасније до 10. децембра 2015. године, извршиће се исплата по овом основу, у јануару 2016. године.

Свим корисницима војних пензија, односно члановима њихових породица, Фонд ће доставити обавештење са утврђеним износом обавезе. Изузетно, износ обавезе неће бити утврђен у случају када је у току коришћења права на пензију било промена у делу који се односи на висину пензије, односно обуставу исплате.

Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица који не приме наведено обавештење треба да се, у најкраћем року, обрате надлежној филијали Фонда ради подношења Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању. Образац наведеног захтевa као и списак потребне докумантације може сепреузети са званичног сајта Фонда www.pio.rs или у свакој филијали Фонда. Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица са пребивалиштем ван територије Републике Србије, могу ради смањења трошкова и брзине вођења поступка овластити друго лице да у њихово име предузму све правне радње потребне за исплату по овом основу.

Уз захтев je потребно доставити:

– извештај кориснику, односно „чек од пензије“;

– фотокопију личне карте подносиоца захтева, односно за биометријску личну карту са чипом – одштампани извод из читача;

– копију картице текућег рачуна подносиоца захтева са уписаним подацима о имену, презимену и броју партије текућег рачуна, односнокопију картице девизног рачуна са уписаним подацима о имену, презимену и ИБАН подносица захтева са пребивалиштем ван територије Републике Србије;

– у случају смрти корисника пензије, оверену копију правоснажног решења о наслеђивању којим је утврђен законски наследник доспелих, неисплаћених износа по основу ванредног усклађивања пензија, односно доказ о покретању оставинског поступка ради доношења решења о наслеђивању или допунског решења о наслеђивању којим се утврђује законски наследник по овом основу;

– уколико је покренут парнични поступак за накнаду штете по овом основу, доказ о окончању парничног поступка, односно поднесак о повлачењу тужбе и одрицању од тужбеног захтева са пријемним штамбиљем суда

Прилози:

word-icon Образац захтева 1

word-icon Образац захтева 2

 

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ УППС ГО НИШ !

Дана 19.11.2015.године у малој сали Дома Војске у Нишу, са почетком у 1100 сати одржаће се информисање на ову тему.

Дневни ред:

 1. Поступци тужилаца према ново насталој ситуацији у вези тужби за 11,06%.
 2. Разно

САСТАНКУ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ АДВОКАТ ВУЈОВИЋ ЖАРКО , КОЈИ ЋЕ ДАТИ ОБЈАШЊЕЊА О ДАЉИМ ПОСТУПЦИМА.

2 Коментара за “Усклађивање пензија професионалних војних лица”

 1. zivanpopovic5 каже:

  Поштоване колеге,
  Изнећу Вам своју рачуницу, јер сам ја извршио наплату дуга по вредности бода од 9,020 динара без застаре. Парнични спор сам водио без адвоката.
  – Врдност спора износила је 315,000 динара од 01.01.2008. до 31.08.2014. године,
  – Наплаћен дуг у износу од 628.384 динара, од чега:
  – Такса, вештачење и судски извршитељ 99.931 динар, и
  – Камата 213,453 динара.
  Уложио сам Уставну жалбу на досуђену вредност бода од 9,020 уместо 9,400 динара.
  Временски период од 01.09.2014. до 31.10.2015. године поклопио сам тужбом.
  Ја лично идем судом до краја.
  Изнео сам Вам мој пример, а Ви се одлучите шта ћете урадити.
  Са овим Закључком кога је донела Влада 30.10.2015. године како стоји на редном броју 1 влада нас у старту поткрада за 0,28%.
  Сретно Вам било.

 2. zivanpopovic5 каже:

  Министре Вулин, пре доношења Закључка морали сте да се подсетите на члан 197. Устава да подзаконски општи акти не могу имати повратно дејство.Закључком је регулисано да се усклађивање пензије корисницима војних пензија остварених до 31. децембра 2007. године, и то тако што ће на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања 4,21% утврђен Одлуком МО применити проценат усклађивања од 6,57%, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензија за месец децембар 2007. године износи 11,06% (4,21% + 6,57% = 10,87%). У старту војним пензионерима закидате 0,28% (11,06% – 10,78 = 0,28%) и 4,21% што укупно износи 4,49%, мој Министре. Откуд право Влади да редовно усклађивање од 4,21% на годишњем нивоу за 2007. годину које је донето по Закону о ВЈ и ВС утапате у ванредно усклађивање које је донето по Закону о ПИО. Одлука МО је на снази и до сада је нико није поништио. Сада вршите пропаганду над војним пензионерима да склопе вансудско поравнање са РФ ПИО и исте убеђујете што је није тачно. Кажете да ћете поштовати Одлуку Уставног суда. Ја Вас министре питам ЗАШТО ДО САДА НИСТЕ ПОШТОВАЛИ 4 ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА и ЗАКЉУЧАК УСТАВНОГ СУДА. Министре, ја лично Вама не могу да верујем оно што износите у јавност. Много пута сте нас обманули и преварили.

Постави коментар

Морате бити пријављени да би сте поставили коментар.